Misja Przedszkola

„… ABY  DZIECI MIAŁY WYCHOWANIE DOBRE …” 

Bł. Zofia Czeska /1584-1650/

ChomikImage (1)

   Tradycja

z-dziećmi-nasze_decorative-223

Już od 1627 roku wychowujemy i kształcimy dzieci i młodzież kontynuując Dzieło naszej Założycielki Błogosławionej  Matki Zofii Czeskiej.

Była Ona prekursorką integralnego wychowania w Polsce. Stawiała sobie za cel wychowanie całego człowieka – religijne, intelektualne oraz praktyczne przygotowanie do życia. Obecnie siostry i nauczyciele świeccy, we współpracy z Rodzicami realizują Jej założenia – dbają o rozwój serc i umysłów młodych ludzi, w oparciu o katolickie zasady wiary i kultury.

 
                                                                        Wychowanie

PJ-z-dziećmi_decorative-223W naszej placówce wychowanie oparte jest na zasadach Ewangelii. Prowadzimy dzieci ukazując im chrześcijańskie wartości.

Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, dobro,  na inne wartości duchowe, dlatego stajemy przed  zadaniem wprowadzenia go w ich świat.

Kładziemy nacisk na współpracę z Rodzicami, którzy są pierwszymi wychowawcami dziecka. Jak mówił Św. Jan Paweł II "Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci  pozostają zawsze na pierwszym miejscu Rodzice (…). Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu Rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet ich zlecenie.”                                                                       

   

Przyszłość

jan_pawel_II_i_dziecko-241x300_decorative-223  Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu? W naszym świecie, w świecie wielorakiego postępu i rozwoju, ale i dominującego materializmu, młodzież szuka oparcia w Kościele, który kształtuje wiarę i ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu.

/św. Jan Paweł II/

1496598xt19olv679

Katolickie Przedszkole w Aninie – działamy w służbie Rodzinie. Jesteśmy, aby formować, wychowywać i uczyć.