Dokumenty do pobrania

    Kartę Zgłoszenia Dziecka można pobrać i wypełnioną przesłać na  adres: aninprez.przedszkole@gmail.com 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Wypełniony Aneks do Karty Zgłoszenia   wraz z załącznikiem (jeśli upoważniamy do odbioru dziecka inne osoby) dostarczamy do Przedszkola przed 1 września.

ANEKS DO KARTY ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ - RODO

ZGODY RODZICÓW - RODO

Rodzice którzy chcą by ich dziecko aktualnie uczęszczające do Przedszkola Sióstr Prezentek pozostało w Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym wypełniają Potwierdzenie woli i składają w kancelarii Przedszkola do dnia 30 marca.

POTWIERDZENIE WOLI

 

Katolickie Przedszkole w Aninie – działamy w służbie Rodzinie. Jesteśmy, aby formować, wychowywać i uczyć.