Nasze przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Prezentek w Warszawie Aninie rozpoczęło swą działalność we wrześniu 2010 roku, jako placówka niepubliczna. Jest Przedszkolem KATOLICKIM, gdzie dzieci wychowywane są w oparciu o wartości ewangeliczne, szacunek do drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i tożsamości narodowej.

Efekty pracy z dziećmi to wynik fachowego i odpowiedzialnego działania nauczycieli połączone ze ścisłą współpracą z Rodzicami. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka tak, by przebywające u nas dzieci czuły się jak w domu rodzinnym pełnym ciepła i miłości.

Dzieci rozwijają swe zainteresowania i umiejętności poprzez zróżnicowane formy zabawy   od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 17.00.

Oprócz działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z nową podstawą programową w rozwijaniu indywidualnych zdolności i predyspozycji dzieci służą:  katecheza, j. angielski,  zajęcia  taneczne, rytmiczne, gimnastyka korekcyjna.

Fachową poradą i opieką zarówno dzieciom jak i Rodzicom służy psycholog i logopeda.

 NASZE ATUTY:
  • Rodzinna atmosfera, pełna ciepła i dobroci
  • Indywidualny kontakt z każdym dzieckiem
  • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • Zintegrowany system wychowania i edukacji oparty na zasadach personalizmu chrześcijańskiego
  • Dogodna lokalizacja, bezpieczna i spokojna okolica
  • Ogród z placem zabaw
  • Konkurencyjne ceny
  • Tradycja
WYCHOWUJĄC służymy Dziecku i jego Rodzinie, uczymy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadzamy w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Wskazujemy dziecku, co znaczy być dobrym chrześcijaninem, wzmacniamy poczucie przynależności katolickich rodzin do parafii, przygotowując dzieci do aktywnego udziału w jej życiu.

Współpraca z Rodzicami: praca formacyjna poprzez wspólne Msze Święte,  prowadzenie Drogi Krzyżowej we Wspólnocie parafialnej,  rozmowy indywidualne, konkursy rodzinne, zebrania grupowe, warsztaty dla Rodziców; uroczystości przedszkolne: Uroczystość Patronalna-Pasowanie na Przedszkolaka,  Dzień Babci i Dziadka,  Dzień Rodziny,  Rodzinny Dzień Przedszkolaka w plenerze,  Dzień Mamy i Taty, pomoc Świętemu Mikołajowi w przygotowaniu upominków dla dzieci itp.

Obecność Rodziców w życiu Przedszkola  i  jego różnych formach działalności mobilizuje do poszukiwania nowych metod i środków wzbogacających współpracę.

 

Katolickie Przedszkole w Aninie – działamy w służbie Rodzinie. Jesteśmy, aby formować, wychowywać i uczyć.