Jak pracujemy

Celem nadrzędnym procesu edukacyjnego jest towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspieranie go w jego pełnym, harmonijnym i osobowym rozwoju. Rodzice stają przed odpowiedzialnym zadaniem wprowadzenia dziecka w świat i wskazania prawdziwych wartości. Natomiast od nauczyciela wymaga się zastosowania metod, form pracy i środków dydaktycznych odpowiadających  możliwościom percepcyjnym i potrzebom przedszkolaka.

VipTalisman23

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Prezentek w Warszawie działając w służbie Rodzinie podejmuje pracę z dziećmi poprzez: spotkania z Bogiem, uroczystości przedszkolne, słowo, obraz, dźwięk, ruch i zabawę.
    SPOTKANIA Z BOGIEM
 • aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej przez: śpiew, dialog z kapłanem, zachowanie właściwych postaw liturgicznych,
 • używanie w życiu codziennym pozdrowień chrześcijańskich,
 • posługiwanie się tradycyjnymi formami modlitewnymi
 • słuchanie Pisma Świętego,
 • oglądanie obrazów i filmów o tematyce religijnej,
 • inscenizowanie treści biblijnych,
 • wyrażanie treści religijnych za pomocą ekspresji słownej i plastycznej itp.
  UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE  
 • świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Rodziny, Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dziecka, pożegnania absolwentów,
 • przygotowanie i prezentacja przedstawień okolicznościowych,
 • udział w zajęciach w Bibliotece,
 • oglądanie spektakli teatralnych i  koncertów muzycznych,
 • uczestniczenie w wycieczkach,
 • zabawa na balu karnawałowym itp.
SŁOWO
 • słuchanie wierszy, baśni, bajek i legend,
 • udział w rozmowach na temat utworów literackich, spektakli teatralnych, wycieczek, filmów itp.
 • ocenianie postaw bohaterów literackich,
 • swobodne wypowiadanie się w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • opisywanie różnic i podobieństw,
 • kontynuowanie przerwanych opowiadań,
 • wymyślanie lub zmienianie zakończenia utworu literackiego,
 • układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych,
 • recytowanie wierszy indywidualnie i zbiorowo,
 • globalne odczytywanie wyrazów,
 • analiza i synteza słuchowo – wzrokowa znanych wyrazów,
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas przeliczania itp.
  OBRAZ  
 • obserwowanie przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • oglądanie ilustracji w książkach dziecięcych,
 • wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy za pomocą różnorodnych technik plastycznych,
 • wydzieranie i wycinanie z kolorowego papieru,
 • tworzenie prac przestrzennych,
 • wykonywanie upominków z okazji świąt i uroczystości,
 • grupowanie przedmiotów wg. określonego kryterium,
 • tworzenie kompozycji techniką kolażu itp.
      DŹWIĘK  
 • słuchanie, różnicowanie i nazywanie odgłosów z otoczenia i dźwięków przyrody,
 • reagowanie ruchem na zmiany w muzyce,
 • słuchanie utworów muzycznych, piosenek i pieśni,
 • śpiewanie piosenek indywidualnie i zbiorowo,
 • rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych,
 • tworzenie układów tanecznych itp.
      RUCH  
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i gimnastyce korekcyjnej,
 • udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych z elementami aerobiku,
 • uczestniczenie w grach i zabawach z wykorzystaniem sprzętu,
 • poznawanie sportów zimowych i letnich,
 • spacerowanie, zabawy w ogrodzie przedszkolnym itp.
ZABAWA
 • samodzielne i zespołowe organizowanie zabaw,
 • udział w zabawach tematycznych,
 • konstrukcyjnych: układanie klocków i materiałów przyrodniczych,
 • badawczych: doświadczenia z pływaniem i tonięciem przedmiotów, z magnezem, obserwacje z użyciem lupy,
 • dydaktycznych: utrwalenie pojęć i wiadomości itp.

Katolickie Przedszkole w Aninie – działamy w służbie Rodzinie. Jesteśmy, aby formować, wychowywać i uczyć.